Vrácení vstupného

Usnesení Rady města Vítkova č. 2307/61 ze dne 7. prosince 2021.

Postup při vrácení zakoupených vstupenek na akce pořádané městem Vítkov s platností od 1. ledna 2022:

  • V případě zrušení nebo změny termínu akce může zákazník zakoupenou vstupenku vrátit. Veškeré náklady spojené s administrativou tohoto úkonu uhradí město Vítkov.
  • Zákazník nemá nárok na vrácení vstupného v případě, že překážka vznikne na jeho straně.